ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ BADAŃ GEOFIZYCZNYCH I GEOLOGICZNYCH

 

Rozwiązania geofizyczne

Rozwiązania
geofizyczne

ROZWIĄZANIA GEOLOGICZNE

ROZWIĄZANIA
GEOLOGICZNE

Realizacje

Realizacje

Profesjonalne usługi geoficzyczne i geologiczne

Kim jesteśmy?

Firma MET-GEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA powstała w 2013 r. Jej podstawową działalnością są szeroko pojęte badania gruntu. Firma realizuje prace badawczo-rozwojowe, dokumentacje, projekty, ekspertyzy z dziedziny geologii inżynierskiej, geofizyki, ochrony środowiska na terenie całego kraju.

Firma posiada nowoczesny sprzęt i oprogramowanie realizując zadania od małych inwestycji po wielkie projekty geofizyczne i geotechniczne.

Kadra firmy posiada uprawnienia geofizyczne i geologiczne w zakresie projektowania, dozorowania i wykonywania pracami geofizycznymi i geologicznymi. W ciągu kilku lat wykonała pomiary, przetwarzanie i interpretację kilkuset kilometrów kwadratowych badań elektrooporowych, kilkudziesięciu kilometrów profili georadarowych i elektromagnetycznych oraz wielu pionowych sondowań elektrooporowych PSE.

Badania geofizyczne to przede wszystkim rozpoznanie górotworu pod względem geologicznym jak i występowania zagrożenia powierzchni w postaci deformacji nieciągłych terenu wywołanych byłą bądź obecną eksploatacją górniczą. Badania geofizyczne to także zadania związane z lokalizacją obiektów położonych pod ziemią. Dzięki nowoczesnym metodom badawczym firma jest w stanie wspomóc prace budowlane (prace ziemne) w postaci określenia miąższości warstw budujących podłoże, bądź lokalizacji nie uwzględnionej na mapach infrastruktury podziemnej.

Kamienie