Deformacje nieciągłe gruntu — Śląsk

Deformacje nieciągłe gruntu to rodzaj zniekształcenia, wywołujący przerwanie ciągłości i przemieszczanie się fragmentów gruntu. Tego rodzaju anomalie wywołuje działalność górnicza. W związku z nimi konieczne jest przeprowadzanie badań nieciągłości gruntu w celu wdrożenia odpowiednich technologii podczas budowy, a także uniknięcia inwestycji na terenach zagrożonych.

Wykorzystujemy zaawansowane narzędzia do przeprowadzania badań. W trakcie pracy kierujemy się doświadczeniem zawodowym, a także specjalistyczną wiedzą, która wynika z naszych kwalifikacji. Dzięki temu wyniki analiz są obiektywne.

Do każdego zlecenia podchodzimy w kompleksowy sposób. Omawiamy z inwestorami zakres prac i doradzamy, jak go zmodyfikować, aby pozwolił osiągnąć zamierzony cel. Sporządzamy analizy, a także ekspertyzy i dokumentację z całych procedur.

Deformacje nieciągłe terenu — rodzaje deformacji

Wyróżniamy dwa rodzaje deformacji nieciągłych terenu. Pierwsze z nich to zniekształcenia typu liniowego. Zaliczamy do nich między innymi wszelkiego rodzaju uskoki gruntów, szczeliny, a także pęknięcia. Głównym miejscem ich występowania są wychodnie uskoków tektonicznych oraz naruszonych pokładów nachylonych.

Wyszczególniamy również deformacje nieciągłe powierzchniowe. Są to m.in. zapadliska czy wypiętrzanie terenu, a także osuwiska. Te z kolei mają zwykle miejsce w momencie tak zwanego zawału pustek w górotworach.

Deformacje nieciągłe terenu — skutki anomalii, okoliczności przemawiające za przeprowadzeniem badań

Skutkami deformacji nieciągłych terenu są m.in. uszkodzenia budynków. Mogą one stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Co więcej, proceder prowadzi również do powstania osuwisk ziemi i zapadlisk. Skutkuje powstaniem zmian krajobrazowych, ale także dynamiczną zmianą hydrogeologiczną. Może ona prowadzić m.in. do podniesienia poziomu wód gruntowych.

Badania pozwalające wykryć deformację nieciągłości gruntu należy przeprowadzić przede wszystkim w następujących sytuacjach:

  • przed rozpoczęciem inwestycji budowlanej;
  • w celu monitorowania i oceny ryzyka wystąpienia ewentualnych zagrożeń na danym obszarze;
  • po wystąpieniu deformacji terenu (obsuwiska, zapadliska);
  • w związku z planowaniem przestrzennym na obszarze uznawanym dotąd za zagrożony.

Przeprowadzamy również badania związane z ruchami masowymi i osuwiskami oraz innymi zagrożeniami geologicznymi. Do każdej sprawy podchodzimy z pełnym zaangażowaniem oraz odpowiedzialnością, mając na uwadze, że badania bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo planowanych inwestycji oraz użytkowników powstałych budowli.

Zapraszamy do współpracy.