Deformacje nieciągłe terenu

Deformacją nieciągłą terenu określamy taki rodzaj zniekształcenia gruntu, który wywołuje przerwanie jego ciągłości i przemieszczanie się pewnego fragmentu. Anomalie takie wywołane są działaniami górniczymi. Nasze przedsiębiorstwo specjalizuje się w prowadzeniu badań nieciągłości terenu, mogących stwarzać zagrożenia geologiczne. W tym celu stosujemy zaawansowane technologicznie urządzenia, pozwalające nam na wykonanie rzetelnych ekspertyz. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

 

Przykłady deformacji nieciągłych terenu

Wyróżniamy dwa rodzaje deformacji nieciągłych terenu. Pierwsze z nich to zniekształcenia typu liniowego. Zaliczamy do nich między innymi wszelkiego rodzaju uskoki gruntów, szczeliny, a także pęknięcia. Głównym miejscem ich występowania są wychodnie uskoków tektonicznych oraz naruszonych pokładów nachylonych. Ponadto możemy również wyszczególnić deformacje nieciągłe powierzchniowe. Są to między innymi zapadliska czy wypiętrzanie terenu, a także osuwiska. Te z kolei mają zwykle miejsce w momencie tak zwanego zawału pustek w górotworach. Warto dodać, że skutkiem wymienionych deformacji mogą być na przykład uszkodzenia budynków.