O naszej firmie

Firma MET-GEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA założona w 2013 r. prowadzi działalność w zakresie badań geofizycznych, geologicznych, inżynierskich, geotechnicznych oraz poszukiwawczych.
Wykwalifikowana kadra posiadająca odpowiednie uprawnienia do wykonywania prac badawczych, specjalizuje się w lokalizacji Deformacji Nieciągłych Terenu [DNT] zagrażających powierzchni terenu przyszłej Inwestycji, istniejących obiektów lub infrastruktury liniowej. Prace badawcze wykonujemy na terenie całej Polski oraz Europy ze szczególnym uwzględnieniem rejonu zagłębia, śląską i małopolski.

Celem firmy MET-GEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA jest określenie dla Inwestora przydatności do zabudowy badanych terenów oraz sposobu przeciwdziałania i likwidacji zagrożeń wynikających z deformacji nieciągłej terenu. Lokalizacja zagrożeń DNT na terenach pogórniczych, występującej płytkiej eksploatacji, deformacji ciągłej terenu przy nie sprzyjającej budowie geologicznej, na terenie występujących form krasowych bądź terenach predysponowanych i osuwiskowych, prowadzona jest przy zastosowaniu nowoczesnych metod badawczych takich jak:

  • metoda elektrooporowa ERT, PE,
  • metoda sejsmiczna MASW, SRT,
  • metoda grawimetryczna GRAV,
  • metoda georadarowa GPR,
  • metody elektryczne

 

 

Kamienie

 

Pracownik

 

Kadra firmy posiada kilkunastoletnie doświadczenie związane z lokalizacją zagrożeń wynikających z DNT, uczestnicząc przez ostanie lata w projektach związanych z budownictwem obiektów budowlanych przemysłowych indywidualnych oraz obiektów liniowych na terenie całego śląska.
Celem firmy MET-GEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA jest nie tylko pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z DNT ale sama edukacja zarówno strony Inwestorskiej jaki
i Projektantów. W tym celu stworzony został PORADNIK DLA INWESTORA możliwy do pobrania w zakładce PORADNIK.

Wykonanie badań dla parku przed:

Zobacz więcej

Wykonanie badań dla urzędu po zdarzeniu:

Zobacz więcej

Wykonanie badań dla parku przed:

Zobacz więcej

Profesjonalne usługi geoficzyczne i geologiczne

Zapoznaj się z naszą ofertą

Rozwiązania geofizyczne

Rozwiązania
geofizyczne

ROZWIĄZANIA GEOLOGICZNE

ROZWIĄZANIA
GEOLOGICZNE

Realizacje

Realizacje