Badania geologiczne — Śląsk

Przeprowadzamy badania geologiczne. Wraz z analizami geofizycznymi umożliwiają one bezinwazyjne rozpoznanie przedpola robót geologicznych, budowlanych, zarówno niewielkich prywatnych inwestycji, jak i dużych przedsięwzięć takich jak budowa autostrad, osiedli, infrastruktury kolejowej. Tworzą grupę narzędzi pozwalającą stosownie rozwiązywać problemy związane z szeroko pojętymi inwestycjami.

Mamy kwalifikacje geologiczne kategorii X, a także kwalifikacje geologiczne kategorii VI, VII, XI, XII. Dzięki temu realizujemy zlecenia z zakresu geotechniki i geologii inżynierskiej. Zatrudnianie wysoko wykwalifikowanych pracowników sprawia, że działamy kompleksowo.

Doradzamy, na jakie badania się zdecydować w konkretnych sytuacjach. Sporządzamy plan realizacji analiz. Pobieramy próbki i przeprowadzamy ich badania. Po wszystkim sporządzamy szczegółową dokumentację z całej procedury — wraz z wnioskami. Razem z inwestorami analizujemy wyniki sporządzonych opinii oraz ekspertyz, a także informujemy, co z nich wynika.

Do każdego zlecenia podchodzimy z zaangażowaniem i w indywidualny sposób, oferując nie tylko analizy geologiczne, ale i badania geofizyczne. Dzięki temu w kompleksowy sposób realizujemy powierzone nam zlecenia i opieramy współpracę z inwestorami na nowoczesnych technologiach badawczych, w tym m.in. metodach elektrooporowej, georadarowej oraz innych.

Badania geologiczne — czym się zajmujemy?

Zajmujemy się:

  • sporządzaniem opinii i ekspertyz z przeprowadzonych analiz;
  • badaniami gruntu płytą VSS;
  • sporządzaniem opinii geotechnicznych OG;
  • przygotowaniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej DGI;
  • przygotowaniem projektów badawczych.

Badania gruntu in situ przeprowadzamy przy użyciu takich narzędzi jak sonda lekka, penetrometr i płyta dynamiczna. Zapewniamy precyzję oraz terminową realizację zleceń. Dzięki temu szybko i sprawnie przejdziecie Państwo do realizacji inwestycji.

Badania geologiczne pozwolą Wam m.in. dostosować projekt budowlany do wymagań konkretnego terenu, wskazać obszary o podwyższonym ryzyku osuwisk czy skażeń oraz wiele innych.

Jesteście Państwo zainteresowani współpracą? Skontaktujcie się z nami, aby omówić szczegóły.

Rozwiązania geologiczne
Rozwiązania geologiczne