Rozwiązania geologiczne

Badania geofizyczne to możliwość bezinwazyjnego rozpoznania przedpola robót geologicznych, budowlanych, zarówno niewielkich prywatnych inwestycji jak i dużych przedsięwzięć takich jak budowa autostrad, osiedli, infrastruktury kolejowej. Wraz z wykorzystaniem badań geologicznych tworzą grupę narzędzi pozwalającą stosownie rozwiązywać problemy związane z szeroko pojętymi inwestycjami.

Firma Met-Geo dysponuje osobami z kwalifikacjami geologicznymi kategorii X oraz ścisłe współpracuje z osobami posiadającymi kwalifikacje geologiczne kategorii VI,VII,XI,XII, umożliwiając w ten sposób wykonywanie przez firmę prac z zakresu geotechniki, geologii inżynierskiej. Firma świadczy usługi w postaci badań gruntu płytą vss, sondowań i związanych z tym opinii, ekspertyz.

 

Opinie geotechniczna - OG
Dokumetacja Geologiczno-Inżynierska - DGI
Projekty
 
Badania gruntów in situ:
Sonda lekka 
Penetrometr
Płyta Dynamiczna 
Rozwiązania geologiczne
Rozwiązania geologiczne