Badania elektrooporowe

Fundamentem badań elektrooporowych, które realizuje nasze przedsiębiorstwo, jest zmienność parametrów elektrycznych obszaru poddanego kontroli. Tego typu badania pozwalają między innymi na lokalizowanie uskoków lub obiektów metalowych znajdujących się pod ziemią. Ponadto możliwe jest również wskazanie na przykład wód podziemnych, a także złóż surowców. Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, zapraszamy do kontaktu. Usługi, które świadczy nasza firma obejmują również między innymi prace przygotowawcze do inwestycji budowlanych.

 

Zalety badań elektrooporowych

Badania elektrooporowe posiadają szereg zalet. Do największych z nich bez wątpienia należy zaliczyć ich precyzję. Wyniki przeprowadzonych kontroli są niezwykle dokładne i pozwalają na przedstawienie szczegółowych wniosków. Ponadto, tego typu kontrole mogą być również prowadzone w obiektach zamkniętych. Jest to niezwykle istotna cecha, znajdująca zastosowanie między innymi w archeologii. Omawiając zalety badań elektrooporowych należy również uwzględnić ich nieinwazyjność oraz brak destrukcyjnego wpływu na kontrolowany obszar. Warto również dodać, że wyniki prowadzonych prac dostępne są krótko po realizacji zadania.