Badania elektrooporowe — Śląsk

Wykonujemy badania elektrooporowe na Śląsku i w całej Polsce. Fundamentem badań jest zmienność parametrów elektrycznych obszaru poddanego kontroli. Wykonuje się je m.in. w celu zlokalizowania uskoków lub obiektów metalowych znajdujących się pod ziemią. Za ich pomocą możliwe jest również wykrycie wód podziemnych oraz złóż surowców.

Kiedy należy przeprowadzić badania elektrooporowe?

Badania elektrooporowe wykonuje się m.in. w następujących celach:

  • ocena porowatości gruntu — wyniki badań umożliwiają m.in. zaprojektowanie fundamentów i drenażu, ponieważ pozwalają ustalić stopień porowatości gruntu;
  • ocena jakości gruntu — badanie umożliwia analizę struktury wewnętrznej gruntu i wskazanie obszarów o niższej gęstości (narażonych np. na osiadanie);
  • badanie właściwości gruntu — wyniki analiz umożliwiają sprawdzenie jego przepuszczalności. Są przeprowadzane m.in. w związku z projektowaniem studni, systemów filtracji, a także w związku z dokonaniem oceny wpływu działalności człowieka na skażenie gruntu konkretnymi substancjami;
  • kontrolowanie zmian zachodzących w gruncie — analiza umożliwia badanie stabilności gruntu i dokonanie oceny wpływu konkretnych prac budowlanych na otoczenie.

Przeprowadzamy również badania, które są ukierunkowane na wykrywanie zagrożeń geologicznych. Zajmujemy się m.in. takimi zjawiskami jak ruchy masowe i osuwiska oraz wiele innych. Do każdego zlecenia podchodzimy w indywidualny sposób oraz z pełnym zaangażowaniem.

Przygotowujemy plan prac, pobieramy próbki do badań i zdajemy raport z całego przedsięwzięcia. Wszystko w legalny i skrupulatny sposób, a także przy zastosowaniu nowoczesnych metod badawczych.

Badanie elektrooporowe — zalety przeprowadzenia analizy gruntu

Badania elektrooporowe mają wiele zalet. Największą z nich jest precyzja. Wyniki przeprowadzonych kontroli są niezwykle dokładne i pozwalają na wyciągnięcie szczegółowych wniosków. Ponadto, tego typu kontrole mogą być również prowadzone w obiektach zamkniętych. Jest to niezwykle istotna cecha, znajdująca zastosowanie między innymi w archeologii.

Omawiając zalety badań elektrooporowych, należy również uwzględnić ich nieinwazyjność oraz brak destrukcyjnego wpływu na kontrolowany obszar. Warto również dodać, że wyniki prowadzonych prac są dostępne krótko po realizacji zadania. Cała procedura nie wydłuża więc oczekiwania na rozpoczęcie inwestycji i nie powoduje dodatkowego stresu u inwestorów.

Chcecie Państwo przeprowadzić badania elektrooporowe? Zlećcie je specjalistom z wieloletnim doświadczeniem i odpowiednim zapleczem technologicznym. Zadbamy o to, aby procedura przebiegła szybko i sprawnie, a wyniki badań były rzetelne. Zapraszamy do współpracy.