Blog

geolog w trakcie pracy

Co składa się na dokumentację geologiczną?

Dokumentacja geologiczna to niezbędny element każdego przedsięwzięcia budowlanego czy inwestycyjnego. Pozwala ona na dokładne poznanie warunków gruntowych, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji. W tym wpisie omówimy, jakie badania geofizyczne są wykorzystywane w procesie tworzenia dokumentacji geologicznej.

Czytaj więcej...

nowoczesne budynki

Co inwestor powinien wiedzieć o przedsięwzięciu budowlanym?

Inwestycje budowlane na Śląsku to obecnie jeden z najbardziej popularnych sposobów na pomnażanie kapitału. Atrakcyjność tego regionu wynika zarówno z jego dynamicznego rozwoju gospodarczego, jak i bogatej oferty inwestycyjnej. Czy jednak każdy inwestor jest świadomy ryzyka i wyzwań, jakie niesie ze sobą zaangażowanie się w tego rodzaju przedsięwzięcia?

Czytaj więcej...

badania geologiczne

Sprzęt wykorzystywany do badań geologicznych

Badania geologiczne są niezbędne do prawidłowego rozpoznania terenu przed przystąpieniem do realizacji różnorodnych inwestycji. Wykorzystując zaawansowane technologie, takie jak badania elektrooporowe, możemy uzyskać precyzyjne informacje na temat warunków gruntowych i geologicznych.

Czytaj więcej...

badania elektrooporowe

Znaczenie badań elektrooporowych

Badania elektroporowe stanowią niezwykle ważne narzędzie współczesnej nauki i techniki, które pomaga w lepszym zrozumieniu procesów zachodzących pod powierzchnią ziemi. Ze względu na swoją precyzję, nieinwazyjność i szybkość działania, są coraz częściej stosowane.

Czytaj więcej...

metoda georadarowa

Metody badań geofizycznych

Badania geofizyczne to metody pozwalające na określenie budowy geologicznej podłoża i analizę zasobów naturalnych, takich jak woda, ropa naftowa czy rudy. Ich celem jest również identyfikacja zagrożeń geologicznych, takich jak trzęsienia ziemi, osuwiska czy zanieczyszczenie gleb. Poznaj metody badań geofizycznych stosowane w Polsce.

Czytaj więcej...

puste pole

Co należy rozumieć pod pojęciem naprężenia gruntu?

Jako firma prowadząca działalność między innymi w zakresie badań geofizycznych, oferujemy między innymi badania, które dotyczą poszukiwania stref wzmożonych naprężeń. Jak właściwie rozumieć pojęcie naprężenia i czym są naprężenia gruntu? W jakim celu je badamy, do czego służą nam wyniki takich badań w praktyce w kontekście budownictwa, inwestycji budowlanych?

Czytaj więcej...

geolog

W jakich sytuacjach sporządza się opinie geotechniczne?

Każdorazowe podjęcie się inwestycji budowlanej wymaga wcześniejszego skompletowania odpowiedniej dokumentacji. By możliwe było dopasowanie elementów wznoszonego obiektu do nośności gruntu i jego charakterystyki, niezbędne jest przygotowanie opinii geotechnicznej. Podstawą prawną do jej przygotowania jest Rozporządzenie Ministra w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

 

Czytaj więcej...

Sejsmograf

Czego możemy się dowiedzieć przy użyciu sejsmografu?

Celem badań geofizycznych jest poznanie i wykrycie ewentualnych nieprawidłowości, które pojawiły się w strukturze bądź konstrukcji wybranego obszaru. Dzięki nim możliwe jest również sprecyzowanie zagrożeń ze strony ośrodka skalnego. Są to jednak wybrane zadania, które można zrealizować za pomocą badań geofizycznych. Niezależnie od tego, podczas ich przeprowadzania kluczowe jest użycie sejsmografu – urządzenia o szerokim zastosowaniu.

Czytaj więcej...