Blog

geolog

W jakich sytuacjach sporządza się opinie geotechniczne?

 Każdorazowe podjęcie się inwestycji budowlanej wymaga wcześniejszego skompletowania odpowiedniej dokumentacji. By możliwe było dopasowanie elementów wznoszonego obiektu do nośności gruntu i jego charakterystyki, niezbędne jest przygotowanie opinii geotechnicznej. Podstawą prawną do jej przygotowania jest Rozporządzenie Ministra w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

 

Czytaj więcej...

Sejsmograf

Czego możemy się dowiedzieć przy użyciu sejsmografu?

Celem badań geofizycznych jest poznanie i wykrycie ewentualnych nieprawidłowości, które pojawiły się w strukturze bądź konstrukcji wybranego obszaru. Dzięki nim możliwe jest również sprecyzowanie zagrożeń ze strony ośrodka skalnego. Są to jednak wybrane zadania, które można zrealizować za pomocą badań geofizycznych. Niezależnie od tego, podczas ich przeprowadzania kluczowe jest użycie sejsmografu – urządzenia o szerokim zastosowaniu.

Czytaj więcej...

geodeta na budowie

Co powinna zawierać dokumentacja geologiczno-inżynierska?

Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest niezbędna do rozpoczęcia inwestycji budowlanej. Wykonuje się ją na potrzeby zagospodarowanie przestrzennego, posadowienia budynków, magazynowania podziemnego substancji szkodliwych i wszelkich innych odpadów. Wykonują ją uprawnieni geolodzy z zachowaniem obowiązujących norm oraz przepisów.

Czytaj więcej...

mapa 3d

Zastosowanie modelowania 3D w metodzie elektrooporowej

Metoda elektrooporowa wykorzystywana jest w celu rozpoznania budowy części skorupy ziemskiej, a wszystko to dzięki elektrycznym właściwościom skał, w tym m.in. ich zdolności do przewodnictwa prądu. W tym zakresie stosuje się także modelowanie 3D, które pozwala unaocznić wyniki takich badań. Na czym dokładnie ono polega oraz jakie ma zalety? Serdecznie zachęcamy do lektury i poznania szczegółowych informacji.

Czytaj więcej...

geolodzy

Kwalifikacje geologiczne. Co oznaczają poszczególne kategorie?

Kwalifikacje geologiczne są prawnie ukierunkowującą formalnością, która pozwala na realizowanie danej usługi. Warto znać wszystkie ich stopnie.

Czytaj więcej...

grunt

Jaką rolę w badaniach gruntu odgrywa płyta dynamiczna?

Badania płyta dynamiczna stosuje się sprawdzania zagęszczenia i kontroli nośności gruntu pod budynki, drogi, rurociągi oraz linie kolejowe.

Czytaj więcej...

geofon sejsmiczny

Czy wszystkie metody badań geofizycznych są bezinwazyjne?

Badania geofizyczne pozwalają na to, aby rozpoznać strukturę danego ośrodka i jego parametrów. Czy jednak są one bezinwazyjne, czyli nieniszczejące, czy może występują takie, które wymagają większej ingerencji w tym zakresie? Serdecznie zachęcamy do lektury.

Czytaj więcej...

badanie ziemi

W jaki sposób badania geofizyczne służą ochronie środowiska?

Badanie geofizyczne pozwalają na nieinwazyjne badanie terenu, szczególnie środowiska gruntowo-wodnego. Główną ich cechą jest dokonywanie pomiarów określonej wielkości fizycznej. Może to być wykrywanie osuwisk, skażeń czy zanieczyszczeń gruntu. Są to metody stosunkowo szybkie i tanie, które jednocześnie wykazują się dużą dokładnością.

Czytaj więcej...

uskok

Co zaliczamy do deformacji nieciągłych terenu?

W celu oceny terenu i wykrycia ewentualnych deformacji czy innych nieprawidłowości przeprowadzane są badania geofizyczne i badania geologiczne. Dzięki nim można między innymi określić, czy na danym terenie doszło do deformacji nieciągłych. Czym są, w jaki sposób powstają, jakie uszkodzenia powodują i jakie rodzaje deformacji możemy do nich zaliczyć?

Czytaj więcej...

analiza geotechniczna

Dlaczego badania geofizyczne powinny poprzedzać analizę geotechniczną?

W celu ustalenia wodno-gruntowych warunków posadowienia obiektów budowlanych przeprowadzana jest analiza geotechniczna. Dzięki niej można prawidłowo i bezpiecznie zaprojektować fundamenty budynku. Analiza geotechniczna pozwala przede wszystkim określić typ gruntu, głębokość umiejscowienia jego warstw i poziom wód gruntowych. Taka wiedza jest podstawą do określenia, czy na badanym gruncie można wznosić obiekty budowlane oraz określić rodzaj fundamentowania, który należy zastosować. Analiza geotechniczna powinna być poprzedzona badaniami geofizycznymi. Na czym polegają i dlaczego są ważne?

Czytaj więcej...