Blog

analiza geotechniczna

Dlaczego badania geofizyczne powinny poprzedzać analizę geotechniczną?

W celu ustalenia wodno-gruntowych warunków posadowienia obiektów budowlanych przeprowadzana jest analiza geotechniczna. Dzięki niej można prawidłowo i bezpiecznie zaprojektować fundamenty budynku. Analiza geotechniczna pozwala przede wszystkim określić typ gruntu, głębokość umiejscowienia jego warstw i poziom wód gruntowych. Taka wiedza jest podstawą do określenia, czy na badanym gruncie można wznosić obiekty budowlane oraz określić rodzaj fundamentowania, który należy zastosować. Analiza geotechniczna powinna być poprzedzona badaniami geofizycznymi. Na czym polegają i dlaczego są ważne?

Czytaj więcej...

budowa

Planowanie inwestycji budowlanej na terenie pogórniczym. Rzeczy na które musisz zwrócić uwagę

Planowanie inwestycji budowlanej na terenie pogórniczym powinno być przemyślane, a teren odpowiednio sprawdzony. Należy pamiętać, że inwestycje budowlane, które wykonywane są na terenach górniczych, są obarczone ryzykiem wystąpienia szkód górniczych. Nie wszystkie tereny górnicze nadają się do zabudowy, a te, na których można wykonać inwestycję, muszą być do tego odpowiednio przystosowane. W tym celu przeprowadzane są na przykład badania geologiczne.

Czytaj więcej...

Górotwory

Jak rejestrować zaburzenia górotworów na obszarach silnie zurbanizowanych?

Na obszarach silnie zurbanizowanych spotyka się wiele zakłóceń spowodowanych m.in. działalnością przemysłową. Istnieją jednak skuteczne metody, które pozwalają rejestrować takie zaburzenia, również w przypadku tzw. górotworów. Czym są te ostatnie oraz w jaki sposób można odnotowywać takie zakłócenia?

Czytaj więcej...

górnicy

Jak działalność górnicza wpływa na stan wyrobisk?

Wykonywane prace o charakterze górniczym mają bardzo silny i negatywny wpływ na stan wyrobisk. Wynika to z tego, że jest naruszana struktura ziemi. To z kolei prowadzić może do kolejnych konsekwencji. Aby ich uniknąć, należy stosować się do ogólnych zasad stanowionych odpowiednimi przepisami, ujętymi w rozdziale na temat zagrożeń występujących w ruchu zakładu górniczego, kierownik zakładu górniczego powoduje odpowiedni zespół, którego rolą jest rozpoznawanie i zwalczanie wykrytych niebezpieczeństw. 

Czytaj więcej...

georadar

Zastosowanie radiofal w geofizyce

Zastosowanie radiofal w badaniach geofizycznych ma swoje początki w awionice, a konkretnie konstrukcji pierwszych naziemnych urządzeń radiolokacyjnych, które wykorzystują odbicie fal elektromagnetycznych od samolotów i innych obiektów powietrznych. Biorąc pod uwagę szeroki zakres zastosowań fal o wysokich częstotliwościach, współczesne radary wykorzystywane są zarówno w radiolokacji, jak i monitoringu przestrzeni powietrznej oraz badaniach przyrodniczych.

Czytaj więcej...

kras

Jakie formy krasu powierzchniowego wyróżniamy?

Formy krasowe to temat bardzo ciekawy, chociaż pewnie dla wielu dość odległy. Może przypominają nam się szkolne lekcje geografii, gdzie tematy tego typu pojawiały się w ramach wiedzy dotyczącej procesów egzogenicznych. Jednak okazuje się, że temat ten dotyka nas - ludzi - bardziej niż by się mogło wydawać. Szczególnie w czasach, w których urbanizacja i rozbudowa miast mocno przybrały na sile. Zatem czym są formy krasowe? Jakie formy krasu powierzchniowego rozróżniamy? I do czego takie informacje są nam potrzebne?

Czytaj więcej...

badania geologiczne

Co wpływa na agresywność korozyjną gruntu?

Korozja to proces naturalny polegający na niszczeniu materiału pod wpływem chemicznego lub elektrochemicznego oddziaływania otaczającego go środowiska. Korozji ulegają, oczywiście z różną prędkością, wszystkie materiały stosowane w życiu codziennym. Proces ten ma jednak mocno odczuwalne skutki ekonomiczne. Straty powodowane przez korozję w krajach rozwiniętych gospodarczo szacowane są na 3-5% PKB. Rocznie, korozji ulega około 1/4 produkowanego żelaza. Zatem, planując przedsięwzięcia budowlane czy konstrukcyjne, warto brać pod uwagę agresywność korozyjną środowisk, w których mają być one realizowane.

Czytaj więcej...