Czy wszystkie metody badań geofizycznych są bezinwazyjne?

Badania geofizyczne pozwalają na to, aby rozpoznać strukturę danego ośrodka i jego parametrów. Czy jednak są one bezinwazyjne, czyli nieniszczejące, czy może występują takie, które wymagają większej ingerencji w tym zakresie? Serdecznie zachęcamy do lektury.

 

Czym charakteryzują się badania geofizyczne?

Specyfiką takich badań jest to, że są one nieinwazyjne. Dostępnych w tym zakresie technik jest wiele, a jedną z nich są metody elektrooporowe, w przypadku których wykorzystuje się właściwości skał do przewodzenia prądu elektrycznego.

Inne techniki wykorzystywane w tym zakresie to także metoda georadarowa, czy mikrograwimetryczna. Ta ostatnia stosowana jest najczęściej w miejscach pogórniczych, a także w poszukiwaniu złóż kopalin.

 

Kiedy wykorzystuje się nieinwazyjne metody badań geofizycznych?

Wiemy już, że techniki te są nieniszczące. Kiedy jednak dokładnie znajdują one zastosowanie? Chodzi tutaj przede wszystkim o takie projekty jak:

  • badania pod budowę infrastruktury komunikacyjnej,
  • kontrolowanie obiektów podziemnych, np. różnego rodzaju zbiorników,
  • sprawdzanie możliwości wystąpienia geozagrożeń takich jak osuwiska,
  • kontrolowanie możliwości występowania zanieczyszczeń środowiskowych,
  • projektowanie gazociągów,
  • projekty związane z posadowieniem ciężkich obiektów, np. turbin wiatrowych,
  • budowanie wałów przeciwpowodziowych.

Jak więc doskonale widać, nieinwazyjne metody badań geofizycznych mają tak naprawdę wiele różnych zastosowań i z tego też powodu znajdują tak wiele zastosowań przy różnego rodzaju projektach.

Szukasz firmy, która wykonuje badania geofizyczne? Jeśli tak, to serdecznie zachęcamy do bezpośredniego kontaktu. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tym zakresie, a także szereg z sukcesem przeprowadzonych realizacji, które świadczą o naszych wysokich kompetencjach. Namierzamy też różnego rodzaju zagrożenia geologiczne, w tym szkody górnicze, zjawiska krasowe, a także ruchy masowe osuwiska. Aby dowiedzieć się więcej o naszej działalności, zachęcamy jednak do bezpośredniego kontaktu.

 

JAKĄ ROLĘ W BADANIACH GRUNTU ODGRYWA PŁYTA DYNAMICZNA? - przeczytaj na naszym blogu