Szkody górnicze — Śląsk

Górnictwo jest niezwykle ważną dziedziną polskiej gospodarki. Ze względu na inwazyjny charakter ma ono wpływ m.in. na ukształtowanie terenu, na którym są lub były prowadzone prace wykopaliskowe. W niektórych sytuacjach wpływ ten może mieć pozytywny charakter, ale zdarza się również, że jest wręcz przeciwnie. Wówczas powstają szkody górnicze. Czym one są? Są to zjawiska, które wywołują straty dla właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w bezpośredniej okolicy zakładów górniczych.

Przykładami szkód górniczych są m.in.:

  • podtopienia gruntów;
  • pęknięcia gruntów;
  • uszkodzenia budynków mieszkalnych, przemysłowych i gospodarczych;
  • awarie instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Przeprowadzamy badania geologiczne i geofizyczne, które umożliwiają wykrywanie szkód górniczych. Dzięki temu można odpowiednio przygotowywać teren do planowanych inwestycji lub wręcz przeciwnie — unikać realizacji planów na niebezpiecznych terenach.

W przeprowadzaniu analiz stosujemy nowoczesne i niezawodne metody badawcze. Do każdej sprawy podchodzimy z zaangażowaniem i w kompleksowy sposób. Dzięki temu terminowo i skrupulatnie wypełniamy swoje obowiązki. Zajmujemy się nie tylko szkodami górniczymi, ale też takimi zagrożeniami geologicznymi jak np. zjawiska krasowe. Sporządzamy plany działań, dokonujemy analiz, a także przygotowujemy ekspertyzy i opinie.

Przyczyny szkód górniczych

Wyróżnia się wiele potencjalnych przyczyn szkód górniczych. Najczęściej do ich powstania przyczyniają się tak zwane wstrząsy górnicze, czyli sejsmiczne wydarzenia powstałe na skutek eksploatacji. Nie jest to jednak jedyny czynnik destrukcyjny.

Do zniszczeń dochodzi poprzez deformacje terenu czy w wyniku odkształceń poziomych. Częstą przyczyną szkód jest także powstanie pustek poeksploatacyjnych wynikających z wydobycia złóż. Przyczyn niebezpiecznego zjawiska, jakim są szkody górnicze, może być jeszcze więcej.

Wystąpienia części z nich można jednak uniknąć, korzystając z usług geologicznych i geofizycznych, które oferujemy. Jeśli chcecie Państwo zadbać o bezpieczeństwo planowanej inwestycji lub dokonać oceny zagrożenia na danym obszarze, skorzystajcie z naszych. Zapraszamy do współpracy.