Ruchy masowe

Ruchy masowe to jeden z przykładów zachodzących procesów grawitacyjnych. Czym on dokładnie jest? Ruchy masowe to nic innego, jak powstające naturalnie lub będące efektem działalności człowieka, przemieszczenia się mas skalnych. Zaliczamy do nich między innymi osuwiska, spełzywanie, osiadanie czy staczanie. Skutkiem opisywanych zjawisk jest niszczenie i równanie się terenu. Warto dodać, że ruchy masowe to tylko jeden z przykładów zagrożeń geologicznych. Wśród nich znajdują się również między innymi szkody górnicze oraz zjawiska krasowe.

 

Osuwiska

Osuwiska będące jednym z rodzajów ruchów masowych to wyjątkowo niebezpieczne zjawiska. Są one bowiem gwałtownym przemieszczaniem się mas ziemi, co może doprowadzić do ogromnych zniszczeń. Osuwiska występują głównie na sprzyjających takiemu procesowi terenach. Zaliczamy do nich między innymi stoki i zbocza górskie czy obszary w pobliżu jezior oraz źródeł rzek. Wpływ na występowanie osuwisk ma również działalność człowieka. Zjawiska te mają bowiem również miejsce na przykład na terach, na których prowadzone są wykopaliska, a więc w zakładach górniczych czy miejscach poddanych pracom archeologicznym.