Zjawiska krasowe

Zjawiskami krasowymi określamy proces rozpuszczania skał z węglanu wapnia. Wywołane jest to zarówno wodami powierzchniowymi w postaci opadów, jak i podpowierzchniowymi, do których kwalifikujemy na przykład wody porowe czy szczelinowe. Zawarte w wodzie związki chemiczne, głównie w postaci dwutlenku węgla, reagują ze składnikami skał wywołując ich rozpad. Wyróżniamy krasy powierzchniowe oraz podziemne. Pierwsze z nich to między innymi żłobki i żebra krasowe, uwały czy mogoty. Do krasów podziemnych zaliczamy z kolei na przykład stalaktyty i stalagmity, draperie czy występujące wyłącznie w jaskiniach studnie i kominy krasowe.

 

Zagrożenia spowodowane zjawiskami krasowymi

Zjawiska krasowe są niezwykle niebezpieczne. Jakie zagrożenia mogą one powodować? Przede wszystkim są to zapadliska, które mogą mieć średnicę nawet kilkunastu metrów. Efektem tego już niejednokrotnie były zawalenia budynków czy zdarzenia drogowe, wywołujące śmierć wielu osób. Zjawiska krasowe mogą również wzbudzać zaburzenia równowagi hydrostatycznej. Kolejnym następstwem tego rodzaju zagrożenia geologicznego mogą być także ruchy masowe powodujące dewastację gruntów.