Zjawiska krasowe — Śląsk

Zagrożeniami geologicznymi, którymi się zajmujemy, są zjawiska krasowe. Tym terminem określa się proces rozpuszczania skał z węglanu wapnia. Wywołane jest to zarówno wodami powierzchniowymi w postaci opadów, jak i podpowierzchniowymi, do których kwalifikujemy na przykład wody porowe czy szczelinowe. Zawarte w wodzie związki chemiczne, głównie w postaci dwutlenku węgla, reagują ze składnikami skał, wywołując ich rozpad.

Wyróżnia się krasy powierzchniowe oraz podziemne. Pierwsze z nich to między innymi żłobki i żebra krasowe, uwały czy mogoty. Do krasów podziemnych zalicza się z kolei np. stalaktyty i stalagmity, draperie czy występujące wyłącznie w jaskiniach studnie i kominy krasowe.

Aby wykluczyć tego rodzaju zjawiska lub wykryć je na wczesnym etapie występowania przeprowadza się badania geologiczne i geofizyczne.  W ramach procedury omawiamy z klientami zakres planowanych analiz. Pobieramy próbki i przeprowadzamy badania. Następnie sporządzamy z całej procedury dokumentację — analizy, opinie, ekspertyzy czy raporty.

W prace są zaangażowani geologowie, geofizycy i inżynierowie o odpowiednim doświadczeniu i kwalifikacjach. To gwarantuje sprawną realizację prac badawczych, a także obiektywny charakter analiz. Stosowanie nowoczesnej technologii dodatkowo zwiększa naszą precyzję i przyspiesza pracę. Dzięki temu zawsze działamy terminowo, aby umożliwić Ci jak najszybsze przejście do kolejnych etapów inwestycji czy zarządzanie obszarem poddanym badaniu.

Jakie zagrożenia generują zjawiska krasowe?

Zjawiska krasowe są niezwykle niebezpieczne. Jakie zagrożenia mogą powodować? Przede wszystkim są to zapadliska, które mogą mieć średnicę nawet kilkunastu metrów. Mogą one powodować m.in. zawalenia budynków, niszczenie infrastruktury komunikacyjnej (dróg, mostów, torów), a nawet zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

Zjawiska krasowe powodują również m.in.:

  • zmianę równowagi hydrostatycznej — np. podniesienie poziomu wód gruntowych;
  • ruchy masowe i osuwiska;
  • zagrożenie dla środowiska — likwidacja siedlisk roślin i zwierząt;
  • bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Zjawiska krasowe są naturalnymi procesami geologicznymi, dlatego nie da się im całkowicie zapobiec. W związku z tym stosuje się środki, które minimalizują ich negatywne skutki. Przede wszystkim są to badania, które pozwalają monitorować ryzyko anomalii i unikać inwestycji na obszarze o wysokim stopniu ich wystąpienia.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani badaniami geologicznymi i geofizycznymi na terenie Śląska oraz całej Polski, skontaktujcie się z nami. Przeprowadzimy je dla Was terminowo i z dbałością o przejrzysty charakter wyników analiz.