Kwalifikacje geologiczne. Co oznaczają poszczególne kategorie?

Kwalifikacje geologiczne są prawnie ukierunkowującą formalnością, która pozwala na realizowanie danej usługi. Warto znać wszystkie ich stopnie.

 

Prace geologiczne a kwalifikacje

Podjęcie się wielu czynności wymaga od pracownika firmy posiadania konkretnych uprawnień. Warto więc zlecać roboty takim przedsiębiorstwom jak MAT-GEO Metody Geofizyczne, którego specjaliści dysponują najwyższą kwalifikacją ujętą w prawie. Wówczas nie musimy się zastanawiać, czy dane badania geologiczne akurat ten zespół jest w stanie wykonać. A jakie wyróżniamy kategorie?

 

Rodzaje kwalifikacji

Kwalifikacje geologiczne dzielimy na dziewięć kategorii, z których każda kolejna dokłada następne uprawnienia. Brak posiadania zezwoleń wyklucza realizację danego zlecenia. Pierwsza, najbardziej podstawowa kategoria pozwala na poszukiwanie oraz rozróżnianie złóż węglowodorów. Druga daje możliwość dookreślania złóż kopalin, które objęte są górniczą własnością, jednak poza solankami, wodami leczniczymi i termalnymi, gazem ziemnych i ropą naftową oraz objętych prawem określającym własność gruntową. Kategoria trzecia ujmuje również obszary objęte przepisami nieruchomości gruntowej. Kategoria czwarta dotyczy większego zakresu prac związanych z wodami podziemnymi m.in. wykonania odwodnienia. Piąta daje możliwość dookreślenia warunków hydrogeologicznych wraz z dokonaniem odwiertów. Szósta zezwala na określenie możliwości związanych z zagospodarowaniem przestrzenny. Dopiero siódma zezwala na określenie geologiczno-inżynierskich. Kategoria ósma zezwala na sporządzenie dokumentacji w postaci kartografii. A dziewiąta na przeprowadzanie badań sejsmicznych.

Zakres obowiązków jest jednak w każdej z kategorii szerszy i warto się z nim zapoznać, jeśli chcemy wiedzieć więcej na temat konkretnego stopnia. Chodzi również o rodzaje badań, które wchodzą w dany numer, a te różnice są kluczowe dla możliwości zrealizowania pewnych określonych zadań.

 

ZASTOSOWANIE MODELOWANIA 3D W METODZIE ELEKTROOPOROWEJ - przeczytaj na naszym blogu