Zastosowanie modelowania 3D w metodzie elektrooporowej

Metoda elektrooporowa wykorzystywana jest w celu rozpoznania budowy części skorupy ziemskiej, a wszystko to dzięki elektrycznym właściwościom skał, w tym m.in. ich zdolności do przewodnictwa prądu. W tym zakresie stosuje się także modelowanie 3D, które pozwala unaocznić wyniki takich badań. Na czym dokładnie ono polega oraz jakie ma zalety? Serdecznie zachęcamy do lektury i poznania szczegółowych informacji.

 

Metoda elektrooporowa ERT w 3D

Okazuje się, że technikę ERT można wykonać także w wersji trójwymiarowej, czyli 3D. W tym przypadku pomiary przeprowadzane są wzdłuż profili, a także w wielu różnych kierunkach. Wszystko to za pomocą specjalnej siatki elektrod. Badania geofizyczne dzięki zastosowaniu 3D pozwalają na otrzymanie modelu danego środowiska, co ma szereg zalet. Przede wszystkim sprawdza się w przypadku skomplikowanej budowy geologicznej i daje po prostu lepsze efekty. Oczywiście technika ma też pewne wyzwania, jest bowiem przede wszystkim bardziej czasochłonna do wykonania.

 

Praktyczne zastosowanie modelowania 3D

Jak wspomnieliśmy wcześniej, technika ta sprawdza się przede wszystkim w przypadku bardziej skomplikowanej budowy geologicznej danego terenu. Przykładowe  wykorzystanie to m.in.:

  • badanie terenów pogórniczych, dla określenia zagrożenia związanego z eksploatacją na potrzeby wydobycia,
  • badania geotechniczne terenu,
  • badanie skażenia danego gruntu niebezpiecznymi substancjami,
  • poszukiwanie złóż minerałów,
  • wykrywanie obszarów podziemnych jaskiń,
  • prowadzenie badań archeologicznych,
  • kontrolowanie zapór wodnych,
  • sprawdzanie lokalizacji uskoków.

W każdym z tych przypadków modelowanie 3D pozwala na bardzo dokładne zobrazowanie danego obszaru i tym samym wdrożenie odpowiednich działań.

Jak doskonale widać nowoczesne modelowanie 3D doskonale sprawdza się w badaniach elektrooporowych. Realizacją badań geofizycznych, w tym ERT, PE oraz SGE zajmujemy się również w ramach realizowanej przez nas działalności. Zachęcamy do kontaktu, aby dowiedzieć się więcej.

 

CO POWINNA ZAWIERAĆ DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA? - przeczytaj na naszym blogu