Co powinna zawierać dokumentacja geologiczno-inżynierska?

Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest niezbędna do rozpoczęcia inwestycji budowlanej. Wykonuje się ją na potrzeby zagospodarowanie przestrzennego, posadowienia budynków, magazynowania podziemnego substancji szkodliwych i wszelkich innych odpadów. Wykonują ją uprawnieni geolodzy z zachowaniem obowiązujących norm oraz przepisów.

 

Czym jest dokumentacja geologiczno-inżynierska?

Dokumentacja geologiczno-inżynierska to dokumentacja geologiczna, która zawiera rozpoznanie budowy geologicznej podłoża, a także prognozę zjawisk i procesów geologicznych związanych z tym badanym gruntem i znajdującą się tam warstwą wodną. Do wspomnianych zjawisk i procesów zalicza się uskoki tektoniczne, trzęsienia ziemi, makro-osuwiska, tąpnięcia i procesy krasowe. Dokumentacja geologiczno-inżynierska powinna zawierać szczegółowe wyniki badań geotechnicznych gruntu, parametry obliczeniowe, analizę tych obliczeń oraz ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych we wszystkich kategoriach geotechnicznych.

 

Dlaczego wykonuje się dokumentację geologiczno-inżynierską?

Wykonywanie badań właściwości i sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wymaga odpowiedniego wykształcenia i uprawnień, a każdy dokument musi spełniać obowiązujące normy prawne. Sporządzenie dokumentacji jest niezbędne do rozpoczęcia prac takich jak:

  • zagospodarowanie przestrzenne terenu,
  • posadowienie obiektów budowalnych zarówno jedno, jak i wielorodzinnych, a także obiektów przemysłowych oraz biurowych,
  • podziemnego, bezzbiornikowego magazynowania substancji lub podziemnego składowania odpadów,
  • składowania odpadów na powierzchni,
  • podziemnego składowania dwutlenku węgla.

Dzięki wykonaniu badań można określić przydatność terenu do realizacji zamierzonych inwestycji i przedsięwzięć, budowę geologiczną terenu i przewidzieć zmiany środowiska wynikające z ukształtowania.

 

CZEGO MOŻEMY SIĘ DOWIEDZIEĆ PRZY UŻYCIU SEJSMOGRAFU? - przeczytaj na naszym blogu