Czego możemy się dowiedzieć przy użyciu sejsmografu?

Celem badań geofizycznych jest poznanie i wykrycie ewentualnych nieprawidłowości, które pojawiły się w strukturze bądź konstrukcji wybranego obszaru. Dzięki nim możliwe jest również sprecyzowanie zagrożeń ze strony ośrodka skalnego. Są to jednak wybrane zadania, które można zrealizować za pomocą badań geofizycznych. Niezależnie od tego, podczas ich przeprowadzania kluczowe jest użycie sejsmografu – urządzenia o szerokim zastosowaniu.

 

Jak działa sejsmograf?

Bazowym elementem, z którego zbudowany został sejsmograf, jest sejsmometr – jego częścią podstawową jest natomiast masa bezwładna tworząca wahadło fizyczne (pionowe lub poziome). W przypadku sejsmografów cechujących się ruchomym wahadłem okres drgań własnych wahadła musi być stosunkowo duży – mając na uwadze okres drgań gruntu. Drgania gruntu przetwarza się na impulsy elektryczne, które są rejestrowane za pomocą galwanometru na taśmie światłoczułej bądź na komputerze, w zależności od tego, jak nowoczesny jest wykorzystywany w trakcie badań sprzęt. Możliwe jest również zastosowanie sejsmografów z nieruchomym wahadłem, które mierzą siłę potrzebną do utrzymania wahadła nieruchomo.

 

Do czego służy sejsmograf?

Celem użycia sejsmografu jest wykrycie i rejestracja drgań skorupy ziemskiej, a w tym wszelkich przemieszczeń, prędkości i przyspieszenia, których przyczyną są wstrząsy naturalne lub sztuczne. Stanowi główne narzędzie wykorzystywane podczas badań geofizycznych, a dokładnie w trakcie stosowania metody sejsmicznej. Sejsmograf mierzy wówczas czas, w którym odbiornik (np. geofon) wprawiany jest w ruch w chwili przejścia fal sztucznie wygenerowanych w źródle sejsmicznym. Geofony wyczuwają i przekształcają w impulsy elektryczne drgania sejsmiczne, wysyłając zebrane dane do sejsmografu, który zapisuje uzyskane wyniki.

 

W JAKICH SYTUACJACH SPORZĄDZA SIĘ OPINIE GEOTECHNICZNE?