Co zaliczamy do deformacji nieciągłych terenu?

W celu oceny terenu i wykrycia ewentualnych deformacji czy innych nieprawidłowości przeprowadzane są badania geofizyczne i badania geologiczne. Dzięki nim można między innymi określić, czy na danym terenie doszło do deformacji nieciągłych. Czym są, w jaki sposób powstają, jakie uszkodzenia powodują i jakie rodzaje deformacji możemy do nich zaliczyć?

 

Czym są deformacje nieciągłe terenu i jak powstają? 

Powstawanie deformacji nieciągłych jest związane ze szkodami górniczymi. Nazywamy nimi takie deformacje, które powodują przerwanie ciągłości skał albo gruntu. Należy też podkreślić, że powstają gwałtownie – nawet w kilka minut. W związku z tym, że trudno je przewidzieć, a także im zapobiec stanowią ogromne zagrożenie dla użytkowników terenów, na których występują.

Najczęściej obejmują niewielkie tereny, które zostają zniszczone, natomiast obszary, które z nimi sąsiadują, zwykle nie ulegają deformacjom. Co ciekawe, mogą wystąpić nie tylko w czasie eksploatacji górniczej, ale nawet kilkadziesiąt lat po jej zakończeniu. Aby lepiej poznać przebieg procesów fizycznych związanych z działalnością górniczą, przeprowadzane są przede wszystkim badania geofizyczne. Najczęściej powstają na skutek eksploatacji złóż, które znajdują się na małych głębokościach.

 

Jakie uszkodzenia możemy zaliczyć do deformacji nieciągłych terenu? 

Deformacje nieciągłe terenu można podzielić na powierzchniowe oraz liniowe. Pierwsze z nich są to osuwiska, wypiętrzenia terenu czy zapadliska, natomiast drugie to pęknięcia czy szczeliny. Uszkodzenia, które powstają na skutek szkód górniczych, są niezwykle uciążliwe dla osób zamieszkujących omawiane tereny. Skutki deformacji nieciągłych są zauważalne przede wszystkim na budynkach.

Powodują między innymi pękanie posadzek, zarysowania i spękania tynków czy spękania na kominach. Oprócz tego stanowią też duże zagrożenie, przyczyniając się do powstawania defektów instalacji gazowej. Deformacje nieciągłe terenu mogą również powodować, że w obrębie okien i drzwi w budynkach powstają deformacje. Należy podkreślić, że naprawa takich uszkodzeń jest bardzo kosztowna, a często również skomplikowana.

 

W JAKI SPOSÓB BADANIA GEOFIZYCZNE SŁUŻĄ OCHRONIE ŚRODOWISKA? - przeczytaj na naszym blogu