W jaki sposób badania geofizyczne służą ochronie środowiska?

Badanie geofizyczne pozwalają na nieinwazyjne badanie terenu, szczególnie środowiska gruntowo-wodnego. Główną ich cechą jest dokonywanie pomiarów określonej wielkości fizycznej. Może to być wykrywanie osuwisk, skażeń czy zanieczyszczeń gruntu. Są to metody stosunkowo szybkie i tanie, które jednocześnie wykazują się dużą dokładnością.

 

Kiedy badania takie mają znaczenie ekologiczne?

Przeprowadzenie badań geofizycznych może okazać się niezwykle cenne na terenach inwestycyjnych, które wcześniej należały do wojska lub stanowiły miejsce wydobycia górniczego. Z zastosowaniem takich metod możemy bowiem bezpiecznie sprawdzić i zidentyfikować występowanie ewentualnych zanieczyszczeń. Zdaniem specjalistów bardzo ważne jest również dokonanie takiej oceny terenu przed zaplanowaniem składowisk odpadów, tak, aby nie stanowiły one zagrożenia dla środowiska naturalnego, poprzez chociażby przedostawanie się zanieczyszczeń do płytko położony ciągów wodnych.

Na podstawie badań geofizycznych możliwe jest również określenie zasobności gleby w danym miejscu, czyli to czy znajdują się w niej określone kruszywa, jak wapienie, granity, diabazy, czy dolomity. W ten sposób można np. zaplanować wydobycie konkretnych materiałów bez szkody dla nich i środowiska, jak również planów inwestycyjnych. Jednak mimo wszystko kluczowe będzie rozpoznawanie obecności zanieczyszczeń zarówno w ziemi, jak i w wodzie i opracowywanie sposobów radzenia sobie z nimi. Ma to przełożenie na ogólne dobro.

 

Czy warto zdecydować się na badania geofizyczne?

Oparcie swoich planów inwestycyjnych, czy zagospodarowania przestrzennego właśnie na badaniach geofizycznych może pozwolić nam znacząco ograniczyć emisję groźnych zanieczyszczeń do środowiska. Zyskamy również możliwość uniknięcia ich przedostawania się na większe obszary za naszą sprawą. Odpowiednio i profesjonalnie wykonane badania tego rodzaju mogą pozwolić nam uzyskać odpowiedzi na wiele pytań związanych z ochroną środowiska oraz urbanizacją.

 

CZY WSZYSTKIE METODY BADAŃ GEOFIZYCZNYCH SĄ BEZINWAZYJNE? - przeczytaj na naszym blogu