Jak rejestrować zaburzenia górotworów na obszarach silnie zurbanizowanych?

Na obszarach silnie zurbanizowanych spotyka się wiele zakłóceń spowodowanych m.in. działalnością przemysłową. Istnieją jednak skuteczne metody, które pozwalają rejestrować takie zaburzenia, również w przypadku tzw. górotworów. Czym są te ostatnie oraz w jaki sposób można odnotowywać takie zakłócenia?

 

Czym są górotwory?

Górotwory to sfałdowane oraz wypiętrzone obszary ziemi, które pojawiły się wskutek ruchów górotwórczych. Stanowią również utwory skalne powstające w wyniku prac górniczych. Nie można ignorować ich zaburzeń, zwłaszcza na terenach miejskich, silnie zurbanizowanych.

 

Jak rejestruje się zaburzenia górotworów?

Jedną z najbardziej skutecznych technik odnotowywania zaburzeń górotworów, jest metoda elektrooporowa, wśród której wyróżnia się techniki ERT, PR oraz SGE. Wykorzystuje się w ich przypadku zmienność parametrów elektrycznych w danym ośrodku.

W praktyce dzięki pojawiającemu się oporowi można lepiej poznać właściwości danego ośrodka i na tej podstawie go scharakteryzować (chodzi tu również o opisywane zaburzenia górotworów na obszarach silnie zurbanizowanych). Badania geofizyczne metodami elektrooporowymi cechują się również tym, że pozwalają rozpoznać zakłócenia i to nawet pomimo silnych oddziaływań przemysłowych.

 

Jakie są inne wyzwania związane z rejestrowaniem zaburzeń górotworów?

Niestety sama sprawdzona technika nie wystarczy, aby pomiary były naprawdę wiarygodne. Istotne jest również doświadczenie osoby dokonującej tego typu czynności, ale także to, jak zagęszczone są punkty pomiarowe.

Innym wyzwaniem jest pamiętanie o tym, że dokładność wyników może być zaburzona przez blisko zlokalizowane kable elektryczne czy telefoniczne. Problematyczna jest często także pora dokonywania pomiarów. Wskazuje się więc, aby nie dokonywać ich zwłaszcza w czasie deszczu, a także tuż po nim.

Niemniej jednak odpowiednio wykonane metody elektrooporowe, są bardzo skuteczne w badaniu zaburzeń górotworów i nie tylko.

 

Jakie są inne zastosowanie metod elektrooporowych?

Poza rejestrowaniem zaburzeń górotworów, metoda ta stosowana jest także do:

  •         lokalizowania górniczych pustek w terenie,
  •         lokalizowania uskoków,
  •         wykrywania granic gruntu zanieczyszczonego,
  •         wskazywania przebić w wałach przeciwpowodziowych,
  •         określania budowy geologicznej gruntu.

W naszej firmie jesteśmy ekspertami w zakresie stosowania metod elektrooporowych. Jeśli więc chcesz skorzystać z naszych usług w tym zakresie, koniecznie się z nami skontaktuj.

 

PLANOWANIE INWESTYCJI BUDOWLANEJ NA TERENIE POGÓRNICZYM. RZECZY NA KTÓRE MUSISZ ZWRÓCIĆ UWAGĘ - przeczytaj na naszym blogu