Planowanie inwestycji budowlanej na terenie pogórniczym. Rzeczy na które musisz zwrócić uwagę

Planowanie inwestycji budowlanej na terenie pogórniczym powinno być przemyślane, a teren odpowiednio sprawdzony. Należy pamiętać, że inwestycje budowlane, które wykonywane są na terenach górniczych, są obarczone ryzykiem wystąpienia szkód górniczych. Nie wszystkie tereny górnicze nadają się do zabudowy, a te, na których można wykonać inwestycję, muszą być do tego odpowiednio przystosowane. W tym celu przeprowadzane są na przykład badania geologiczne.

 

Dlaczego ważne jest przeprowadzenie badań geologicznych? 

Inwestycja budowlana wykonana na terenie pogórniczym, która nie będzie poprzedzona odpowiednimi badaniami, może okazać się kosztowna dla inwestora. Właśnie dlatego kluczowe jest przeprowadzenie badań geologicznych. Pozwalają one nie tylko na stwierdzenie, czy wykonanie inwestycji na danym gruncie jest możliwe, ale ich wynik zawiera również informacje, które okazują się istotne dla konstruktorów czy projektantów podczas wykonywania przez nich prac.

Szkodami, które mogą wystąpić w nieprawidłowo posadowionym budynku, są przede wszystkim pękające ściany i posadzki. Należy wspomnieć, że koszt badań geologicznych jest znacznie niższy niż ten, który może się wiązać z wykonaniem napraw czy wzmocnień. Takie badania wykonywane są przez geologa, który działa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej i na jego podstawie wykonuje niezbędną dokumentację badań podłoża pogórniczego.

 

W jaki sposób przeprowadzane jest badanie geologiczne? 

Aby przeprowadzić badanie geologiczne, niezbędne są nie tylko oględziny na miejscu budowy, ale również prace w laboratorium. Dzięki badaniu prób gruntu możliwe jest określenie jego parametrów, na przykład porowatości czy ziarnistości. Dokładny zakres badań jest określany na podstawie kategorii geotechnicznej budynku.

Po przeprowadzeniu wszelkich niezbędnych badań geotechnik sporządza opinię, w której zawarte są informacje dotyczące warstw gruntu, nośności gruntu czy zalecenia dotyczące poziomu posadowienia, czy stateczności zboczy. Dzięki temu inwestor może podjąć przemyślane decyzje dotyczące planowanej inwestycji budowlanej oraz odpowiednio zaplanować czas oraz prace związane z jej realizacją.

 

DLACZEGO BADANIA GEOFIZYCZNE POWINNY POPRZEDZAĆ ANALIZĘ GEOTECHNICZNĄ? - przeczytaj na naszym blogu