Dlaczego badania geofizyczne powinny poprzedzać analizę geotechniczną?

W celu ustalenia wodno-gruntowych warunków posadowienia obiektów budowlanych przeprowadzana jest analiza geotechniczna. Dzięki niej można prawidłowo i bezpiecznie zaprojektować fundamenty budynku. Analiza geotechniczna pozwala przede wszystkim określić typ gruntu, głębokość umiejscowienia jego warstw i poziom wód gruntowych. Taka wiedza jest podstawą do określenia, czy na badanym gruncie można wznosić obiekty budowlane oraz określić rodzaj fundamentowania, który należy zastosować. Analiza geotechniczna powinna być poprzedzona badaniami geofizycznymi. Na czym polegają i dlaczego są ważne?

 

Czym są badania geofizyczne i jakie są metody przeprowadzania ich? 

Badania geofizyczne pozwalają na rozpoznanie parametrów struktury ośrodka i występujących w nim anomalii. Wyróżnić możemy kilka metod, które są wykorzystywane przy ich przeprowadzaniu:

  • metoda elektrooporowa, która pozwala na określenie warunków gruntowo-wodnych, badanie rezystywności gruntu, lokalizacji uskoków oraz stref występowania wód podziemnych (na przykład tomografia elektrookopowa),
  • metoda georadarowa, która służy do rozpoznawania budowy geologicznej, lokalizacji form krasowych i podziemnych obiektów,
  • metoda sejsmiczna, która jest badaniem geofizycznym stosowanym przy lokalizacji miejsc zagrożonych deformacją nieciągłą terenu, lokalizacji pustek, szczelin, miejsc obniżonych parametrach gruntu,
  • metoda mikrograwimetryczna, która służy między innymi badaniu form tektonicznych górotworu i poszukiwaniu stref wzmożonych naprężeń,
  • metoda elektromagnetyczna, która polega na badaniu przewodności elektrycznej przypowierzchniowych warstw ośrodka.

 

Dlaczego warto wykonywać badania geofizyczne? 

Badania geofizyczne powinny poprzedzać analizę geotechniczną przede wszystkim dlatego, że są nieinwazyjne. Co więcej, przeprowadzane są w sposób ekonomiczny i szybki oraz ciągły. Właśnie dlatego są często stosowane szczególnie w przypadku infrastruktury komunikacyjnej, hydrotechniki, archeologii, górnictwa, budownictwa wielkokubaturowego czy posadowienia wysokich i ciężkich obiektów, które generują duże drgania.

 

CO ZALICZAMY DO DEFORMACJI NIECIĄGŁYCH TERENU? - przeczytaj na naszym blogu