Zastosowanie radiofal w geofizyce

Zastosowanie radiofal w badaniach geofizycznych ma swoje początki w awionice, a konkretnie konstrukcji pierwszych naziemnych urządzeń radiolokacyjnych, które wykorzystują odbicie fal elektromagnetycznych od samolotów i innych obiektów powietrznych. Biorąc pod uwagę szeroki zakres zastosowań fal o wysokich częstotliwościach, współczesne radary wykorzystywane są zarówno w radiolokacji, jak i monitoringu przestrzeni powietrznej oraz badaniach przyrodniczych.

 

Pomiary metodą georadarową – do czego służą?

Pomiary z wykorzystaniem radiofal mają bardzo szeroki zakres zastosowań. Technika georadarowa jest użyteczna zarówno do konstrukcji geologicznych obrazów przestrzennych, jak i badania budowli, podłoży oraz defektów infrastruktury drogowej. Może być użyteczna przy szeregu zagadnień, w których konieczne jest precyzyjne odwzorowane przestrzennej struktury ośrodka.

Pomiary georadarowe wykonywane są na profilach liniowych i emitowane ze stałą wysoką częstotliwością, co umożliwia przenikanie do badanego materiału. Jeżeli fala napotka okresowe zróżnicowania elektryczne, ulega odbiciu i załamaniu.

 

Radiofale w geofizyce – ograniczenia?

Badania georadarem dają możliwość nieinwazyjnego zobrazowania struktury górotworu w otoczeniu wyrobisk górniczych. Pomiary mogą być przeprowadzane we właściwie każdych warunkach – zwłaszcza wtedy gdy istnieje zwiększone ryzyko zjawisk dynamicznych. Dobrym przykładem zastosowania techniki radarowej jest detekcja pustek podziemnych oraz badania właściwości skał podziemnych.

 

Pomiary georadarem – możliwości pomiarowe

Obrazowanie radarowe jest stale ulepszane zarówno pod kątem aparaturowym, jak i oprogramowania do analizy i konwersji danych. Żadna inna metoda pomiarowa nie daje możliwości uzyskania tak wysokiego stopnia rozdzielczości refleksyjnych odwzorowań. Z tego względu georadar stanowi jedno z najbardziej przyszłościowych, absolutnie bezinwazyjnych narzędzi diagnostycznych, które mogą być wykorzystane we wszystkich ośrodkach materialnych.

 

JAK DZIAŁALNOŚĆ GÓRNICZA WPŁYWA NA STAN WYROBISK? - przeczytaj na naszym blogu